TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (2024)

 • Overzicht
 • Specificaties
 • Applicaties
 • Accessoires
 • Ondersteuning

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (1)

Met MathPrint™

Math Print: Voer wiskundige symbolen, formules en gestapelde breuken exact in en bekijk ze zoals ze in boeken worden weergegeven. Verder:

 • Scrol door de geschiedenis van berekeningen en roep invoer/uitvoer snel op
 • Rekenen met breuken met behulp van eenvoudig te gebruiken templates
 • Volg een functie met elke reeds aanwezige breuk (of met een door u gedefinieerde breuk) als de stapgrootte
 • Kies hoe u berekeningen op het scherm wilt zien: als decimale benaderingen of als breuken
 • Kies verschillende weergavemodi, zoals: n/d Un/d, Answer: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON

Deze grafische rekenmachine is voorgeladen met diverse wiskunde-applicaties en de Vernier meet-applicatie, die zijn toegestaan in de nieuwe examens.

Enkele pluspunten

 • Ingebouwde USB-poort
 • Verbeterd scherm (contrast)
 • Interne klok

TI-SmartView™ CE Emulator Software

Deze didactische software helpt de docent en leerling in de klas. De docent kan hiermee het scherm van de rekenmachine aan de hele klas laten zien. Het is een ideaal demonstratiehulpmiddel bij de uitleg van wiskundige concepten aan een klas.

Meer informatie

Klaar voor de examens met de examenstand

De examenstand op de grafische rekenmachine is vanaf 2018 voor de havo en vanaf 2019 voor het vwo verplicht. De TI-84 Plus T biedt een zeer goed zichtbaar knipperend ledlampje ter indicatie van de examenstand. Ideaal voor makkelijke en snelle controle in het examenlokaal. Voor meer informatie over toegestane machines, instellen van examenstand en examenregels.

Meer informatie

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (2)

TI-84 Plus T specificaties voor grafische rekenmachine

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (3)

Hardware

 • 96 pixels-scherm
 • Voeding met 4 AAA batterijen en een Lithium-batterij als back up voor het RAM-geheugen bij het batterij verwisselen.
 • Beschermende schuifdeksel.
 • Inclusief USB kabel voor connecteren aan een computer, en mini-USB kabel voor connecteren van 2 machines.
 • 1 MB ROM geheugen voor data-opslag .

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (4)

Ingebouwde functies

 • Afbeeldingen toevoegen aan achtergrond grafiek
 • 15 kleuren voor functie grafiek maken
 • Stijl en kleur van assen en rasters op grafieken wijzigen
 • Help opbouw catalogus
 • Alfabetische CATALOGUS van alle functies van de TI-rekenmachine in één menu
 • Geavanceerde functies via vervolgkeuzelijst
 • Reële en complexe getallen berekend met een nauwkeurigheid van 14 cijfers en weergegeven met 10 cijfers en een exponent van 2 cijfers
 • Grafieken met 10 rechthoekige functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire vergelijkingen en 3 recursief gedefinieerde rijen
 • Maximaal 10 grafiekfuncties tegelijkertijd gedefinieerd, opgeslagen, grafisch voorgesteld en geanalyseerd
 • De Sequence graphing-modus toont curve van tijdreeksen, web-/trapgrafiek en fasegrafieken.
 • Door gebruiker gedefinieerde lijstnamen. In lijsten kunnen maximaal 999 elementen worden opgeslagen
 • 17 interactieve zoomfuncties
 • Numerieke berekeningen in tabelvorm voor alle grafiekmodi
 • Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
 • 8 verschillende grafiekstijlen om alle grafieken van elkaar te onderscheiden
 • Opties om het scherm horizontaal of verticaal te splitsen
 • Grafiek en tabel naast elkaar bekijken.
 • Bewaart maximaal 10 matrices van 50x50
 • Matrixfuncties zijn onder meer inverse, determinant, transponeren, samenvoegen, en gereduceerde rij-echelonvorm en basisbewerkingen van rijen. Matrices omzetten in lijsten en omgekeerd
 • Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst, inclusief logistieke, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, power-, kwadratische polynoom-, kubieke polynoom- en vierdemachtspolynoomregressiemodellen
 • 3 statistische plotdefinities voor scatterplots, xy-lijnplots, histogrammen, normale en gewijzigde boxplots en normale waarschijnlijkheidsplots
 • Geavanceerde statistische functies zoals 10 hypothesefuncties, 7 betrouwbaarheidsintervalfuncties en one-way ANOVA
 • 15 waarschijnlijkheidsverdelingsfuncties zoals normaal, student-t, Chi-kwadraat, binomiaal en Poisson
 • Zakelijke functies zijn onder meer tijdswaarde van geld (TVM), cashflows en afschrijvingen. Interactieve editor in volledig scherm voor het oplossen van TVM-problemen
 • Interactieve editor oplosser van vergelijkingen zorgt voor numerieke oplossingen voor verschillende variabelen in een vergelijking
 • 11 regressieberekeningen

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (5)

Toepassingen

Er is een vast aantal apps in deze machine, die in verband met de examenregels niet kan worden uitgebreid. De volgende apps zijn beschikbaar

 • PlySmlt2 .polynoomwortels en oplossen stelses van vergelijkingen
 • Inequality Graphing
 • Conic Graphing-app
 • Transformation Graphing-app
 • CtlgHelp
 • Probability Simulation-app
 • Vernier EasyData®
 • Cabri™ Jr. Geometry-app
 • Nederlandse vertaling
 • Duitse vertaling
 • Portugese vertaling
 • Zweedse vertaling
 • Spaanse vertaling
 • Franse vertaling

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (6)

Ondersteuning bij gegevensverzameling

Compatibel met Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink®-en Vernier EasyTemp®-systemen om verzameling en analyse van real-world gegevens mogelijk te maken

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (7)

Programmeren

 • Ondersteunt de programmeertalen TI Basic en ASM
 • Programmeerfunctie waarbij het aantal programma’s uitsluitend beperkt is door het beschikbare geheugen

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (8)

Accessoires

 • TI-SmartView™ CE-software-emulator voor de TI-84 Plus-serie. Deze didactische te gebruiken software vult de serie grafische rekenmachines TI-84 Plus aan. De docent kan hiermee het scherm van de rekenmachine aan de hele klas laten zien. Het is een It isan ideaal demonstratiehulpmiddel bij de uitleg van wiskundige en wetenschappelijke concepten aan een klas.
 • Download uw gratis uitprobeerversie voor 90 dagen hier.

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (9)

Ondersteuning

 • Beperkte garantie van 3 jaar
 • Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
 • Contactformulier
 • Meer informatie
 • Klassikale activiteiten verkrijgbaar
 • Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
 • Volume-aankoopprogramma VPP: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (10)

TI-84 Plus T, applicaties voor grafische rekenmachine

Leer op maat met applicaties voor grafische rekenmachine TI-84 Plus T. De toevoeging van apps zorgt voor uitbreiding van de functies op uw rekenmachine, waardoor u specifieke wiskundige en wetenschappelijke functies kunt gebruiken en uw begrip van concepten kunt verdiepen.

Cabri™ Jr. Geometry-app

Nu kunt u een nieuwe dimensie toevoegen aan de leerervaring van uw studenten: interactieve geometrie voor uw rekenmachine. Zorg voor opwinding in de klas terwijl u wiskundige modellen en geometrische grafieken maakt, analyseert en transformeert.
Ontdek de geavanceerde technologie die door CabriLog in samenwerking met de befaamde Franse wiskundige Jean-Marie Laborde voor TI is ontwikkeld. Kijk maar eens wat de Cabri™ Jr. geometry-app kan:

 • Analytische, transformationele en Euclidische geometriefuncties uitvoeren
 • Interactief geometrische constructies bouwen met punten, een reeks punten voor een puntenverzameling, lijnen, polygonen, cirkels en andere geometrische basisobjecten
 • Snel geometrische objecten wijzigen om patronen te zien, schattingen te maken en conclusies te trekken. En u hebt nu een intuïtiever en bijzonder interactieve interface

Downloaden

CellSheet™-app

Uw rekenmachine kan een veelzijdiger hulpmiddel worden bij verschillende lessen door de toevoeging van de spreadsheetfuncties!

 • Hiermee kan de leerling gegevens en tekst in cellen invoeren
 • Celformules maken en ingebouwde functies gebruiken

Downloaden

Conic Graphing-app

Met deze app worden vergelijkingen in functie, parametrische of polaire vorm gepresenteerd en kunnen de vier conische vormen op eenvoudige wijze in een grafiek worden gezet:

 • Cirkel
 • Ellips
 • Hyperbool
 • Parabool

Voer de vereiste parameters in om grafiek, volgspoor en het kenmerk van de kegel te verklaren.

 • Grafiek
 • Volgspoor
 • het kenmerk van de kegel te verklaren

Downloaden

App om grafieken op ongelijkheden te onderzoeken

Breid uw vermogen om grafieken te maken uit met de Inequality Graphing-app.

Leerlingen kunnen:

 • Ongelijkheden met symbolen invoeren
 • Ongelijkheden plotten inclusief kleuren van vereniging en snijpunten
 • Overeenkomende punten (snijpunten) tussen functies traceren
 • Coördinatenparen (x,y) opslaan om te bekijken
 • Lineaire programmeerfuncties invoeren

Downloaden

Periodiek systeem

Leerlingen kunnen deze app gebruiken voor toegang tot een grafisch, elektronisch periodiek systeem op het moment dat ze het nodig hebben! Deze app is niet alleen de basis van uw periodiek systeem; leerlingen kunnen trends in het periodiek systeem ook gemakkelijk bestuderen en beoordelen met hun grafische rekenmachine van TI.

Extra voordelen:

 • 15 eigenschappen en feiten over 109 elementen
 • Grafieken van de periodieke aard van de elementen
 • Gemakkelijke navigatie tussen de elementen

Downloaden

App voor zoekfunctie polynoomwortels en Oplosser stelsels vergelijkingen

Met de zoekfunctie polynoomwortels kunnen polynoomwortels tot de 10e (graad) macht worden ingevoerd.

 • Gemakkelijk te gebruiken POLY MODE-scherm om alle opties in te stellen
 • Wortels als breuken of decimalen voor veel wortels weergeven
 • Kies voor uitsluitend weergeven van reële wortels voor 2e- en 3e-graads polynoomwortels
 • 4e-graads polynoomwortels en hoger worden in Complexe indeling weergegeven
 • Sla polynoomwortels op naar Y= voor grafieken en evaluatie
 • Controleer of een wortel de nul is van de polynoomfunctie door wortels in reële indeling op te slaan

Met de Equation Solver kunnen stelsels van vergelijkingen met maximaal 10 vergelijkingen en 10 onbekenden worden ingevoerd.

 • Gemakkelijk te gebruiken SIMULT MODE-scherm om alle opties in te stellen
 • Weergaven van unieke oplossing, oneindige oplossing en geen oplossing
 • Coëfficiëntenmatrix, samengevoegde matrix en de oplossing worden opgeslagen
 • Gereduceerde rij-echelonvorm worden weergegeven

Downloaden

Probability Simulation-app (waarschijnlijkheidssimulatie)

Ontdek de waarschijnlijkheidstheorie met interactieve animatie met simulaties van rollende dobbelstenen, opwerpen van munten en genereren van willekeurige getallen op uw rekenmachine.
Opties:

 • Staafdiagram
 • Tabel met testgegevens
 • Instellingen voor specificatie van aantal tests
 • Manieren om gegevens te verzamelen
 • Weging

Daarnaast kunnen leerlingen gegevens voor verder onderzoek exporteren.

Downloaden

Science Tools-app (wetenschappelijke hulpmiddelen)

Science Tools biedt de mogelijkheid om eenheden op uw rekenmachine te converteren. Haal met deze app meer uit uw rekenmachine tijdens de lessen natuur- en scheikunde.

App-elementen:

 • Constanten en conversies
 • Rekenmachine voor significante getallen
 • Grafisch hulpmiddel
 • Vector-tool

Downloaden

TI TestGuard™

Binnen enkele seconden kunnen docenten met TI TestGuard™ de controle krijgen over testomgevingen om

 • voorafgaand aan tests programma’s en applicaties op de rekenmachines van studenten te verwijderen of uit te schakelen*
 • voorafgaand aan tests andere gegevens te verwijderen die zijn opgeslagen op de rekenmachines van studenten
 • na tests programma’s en applicaties te herstellen op de rekenmachines van studenten
 • Werkt alleen op de grafische rekenmachine TI-84 Plus T van docenten
 • Verwijdert of schakelt* gegevens uit van de grafische rekenmachines TI-84 Plus T.

Alleen docenten kunnen deze app aanschaffen.

Instellen van rekenmachines van leerlingen voorafgaand aan tests en ze naderhand weer herstellen gaat snel en gemakkelijk met TI TestGuard™.

Downloaden

Transformation Graphing-app

Leerlingen kunnen visueel conclusies trekken over functies en hun grafische begrip met deze app verbeteren. Voer om voordeel te halen uit de functies van deze app gewoonweg functies in en bekijk veranderingen in de functie bij het wijzigen van parameters.
Leerlingen kunnen:

 • Direct zien hoe een grafiek verandert als de waarde van een coëfficiënt wordt gewijzigd
 • Vergelijkingen visueel inpassen in gegevensplots door manipulatie van coëfficiënten

Downloaden

Vernier EasyData™ App

De EasyData™-app van Vernier Software & Technology is eenvoudige software voor gegevensverzameling voor de serie grafische rekenmachines TI-84 Plus T. Ontdek de wereld om u heen met deze app. De app lanceert de gegevensverzameling automatisch wanneer die wordt gebruikt in combinatie met de Vernier EasyTemp™-sensor en laadt ingebouwde experimenten voor elke ondersteunde Vernier-sensor. EasyData™ ondersteunt gegevensverzameling met Vernier USB-sensors (uitsluitend TI-84 Plus-serie) en CBR™.

Downloaden

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (11)

TI-84 Plus T Accessoires

Breid de mogelijkheden van uw grafische rekenmachine uit met accessoires voor de grafische rekenmachine
TI-84 Plus T.

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (12)

TI-SmartView™ CE Emulator Software voor de TI-84 Plus Family

Deze didactische software vult de serie grafische rekenmachines TI-84 Plus aan. De docent kan hiermee het scherm van de rekenmachine aan de hele klas laten zien. Het is een ideaal demonstratiehulpmiddel bij de uitleg van wiskundige en wetenschappelijke concepten aan een klas.

Download uw gratis uitprobeerversie voor 90 dagen hier.

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (13)

TI Connect™ CE Software

TI Connect™ CE is computersoftware waarmee de computer met de grafische rekenmachine TI-84 Plus T kan worden verbonden. Breng gegevens over, werk besturingssysteem (OS) bij, download apps voor de rekenmachine en laad programma's en afbeeldingen naar de grafische rekenmachine TI-84 Plus T.

Mac
OS: Mac® OS X 10.8.5, 10.9.5, 10.10.1
Processor: Intel® Processor
RAM: 2 GB
Harde schijf: Ongeveer 100 MB vrije ruimte op de harde schijf
Schermresolutie: 1024 x 768
Overige vereisten: Beschikbare USB-poort voor TI Connectivity-kabel USB (Silver), of directe USB-kabel

Downloaden

Windows
OS: Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1,
Windows 8.1 Update 1 Pro Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
Snelheid van de processor: 1.2 GHz
RAM: 2 GB
Harde schijf: Ongeveer 100 MB vrije ruimte op de harde schijf
Schermresolutie: 1024 x 768
Overige vereisten: Beschikbare USB-poort voor TI Connectivity-kabel USB (Silver), of directe USB-kabel
Downloaden

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (14)

CBR 2™-bewegingssensor

De CBR 2-bewegingssensor, die direct is aangesloten op de grafische rekenmachine, is ontworpen voor docenten die willen dat hun leerlingen real-world bewegingsgegevens, zoals afstand, snelheid en acceleratie, verzamelen en analyseren. Geweldig voor algebra door middel van rekenen en statistiek, natuurkunde en natuurwetenschappen.

Meer info

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (15)

Ondersteuning

Handleidingen

Downloaden

Besturingssysteem

Downloaden

TI-84 Plus T grafische rekenmachine | Texas Instruments Nederland (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5670

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.